sp00001

 

*** 此次跑車變速器調教是以:SHIMANO 105 等級(前2片齒盤+後10片飛輪)為例.

          提供給有興趣的車友參考~調教示範~......... 變速調教圖示已全部完工哦.~~

 

 

sp00002

sp00003

sp00004

sp00005

sp00006

sp00007

sp00008

sp00009

sp00010

sp00011

sp00012

sp00013

sp00014

sp00015

sp00016

sp00017  

    全站熱搜

    千里達單車世界 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()