FSA 一體式車手CARBON

 

千里達單車世界 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017 XT SHIMANO BR-M8000+BL-M8000 油壓碟煞

2017 XT SHIMANO BR-M8000+BL-M8000 油壓碟煞

千里達單車世界 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017 FUJI Roubaix 1.3 LE

 2017 FUJI Roubaix 1.3 LE shimano 105 5800 2x11 22速

千里達單車世界 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017 FUJI NEWEST 1.3 黑

 

千里達單車世界 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2016 FUJI TRANSONIC 2.7 空力悍車

 

千里達單車世界 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2016 FUJI ROUBAIX 1.3LE 日本特式版

2016 FUJI ROUBAIX 1.3LE 日本特式版

千里達單車世界 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017 FUJI特仕車

 

千里達單車世界 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2017 SORA 變速改走內線

2017 SHIMANO SORA 入門級公路車變速器 改走內線設計~讚

千里達單車世界 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

ZIPP 空力車手

P1200113

千里達單車世界 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

CANNONDALE 20160618

*cannondale 愛車回娘家 2016/0618

千里達單車世界 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

找更多相關文章與討論